digitale bestanden ?

Drukklare bestanden aanleveren ?
Het PDF-formaat is het ideale bestandsformaat om digitaal materiaal veilig en correct aan te leveren. Het moeten drukklare, hoge-resolutie PDF’s zijn, d.w.z. mét aflopendheid en snijtekens binnen het PDF-paginaformaat en volgens de “Ghent PDF Workgroup” settings aangemaakt. Met deze instellingen worden de meeste problemen vermeden. Wij controleren de pdf-bestanden intern of deze in orde zijn voor verdere verwerking.

Op de site van de Ghent PDF Workgroup (www.gwg.org) kan je een pdf profiel downloaden voor uw opmaakprogramma.

Kies onder Downlad Application Settings voor het SheetCmyk_1v3 profiel voor quadri werken of SheetSpotHiRes_1v3 voor werken met steunkleuren.

Heb je nog twijfels of bijkomende vragen? Stuur dan een mailtje naar jan@de-sonville.be.